Nieuws/blog

Week van de begraafplaats van 31 mei tot 8 juni 2014

Dit jaar wordt voor het eerst de Week van de Begraafplaats georganiseerd in Nederland. Dit initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe, stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Tevens levert het een mooie bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling het publiek vertrouwder te maken met alle aspecten die begraafplaatsen in Nederland bieden.

Lees meer...

Landelijk Platform Nabestaandenzorg opgericht

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN) bestaat uit professionals die nabestaanden ondersteunen na een overlijden. Deze ondersteuning bestaat uit zowel hulp bij de zakelijke afwikkeling als emotionele begeleiding. Het uitgangspunt is dat iedere nabestaandenbegeleider werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en missie, maar wel met behoud van eigen identiteit.

Lees meer...

Artikel Brabants Dagblad: De "klant" bepaalt zelf wel hoe z'n uitvaart moet zijn

Op zaterdag 8 maart 2014 plaatste Het Brabants Dagblad een artikel in haar krant waar in wordt gegaan op de veranderingen in de uitvaartwereld. Gijs van Tilburg van Uitvaartzorg Van Tilburg is hiervoor geïnterviewd en komt ruimschoots aan het woord.

Lees meer...

Uitvaartzorg Van Tilburg start webwinkel

Sinds januari 2014 is de webshop, Asherinnering.nl, geopend. Bij deze webwinkel kunt u terecht voor urnen, assieraden, asbeelden en mini-urnen. 

Lees meer...