Nieuws/blog

Landelijk Platform Nabestaandenzorg opgericht

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN) bestaat uit professionals die nabestaanden ondersteunen na een overlijden. Deze ondersteuning bestaat uit zowel hulp bij de zakelijke afwikkeling als emotionele begeleiding. Het uitgangspunt is dat iedere nabestaandenbegeleider werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en missie, maar wel met behoud van eigen identiteit.

Lees meer...

Artikel Brabants Dagblad: De "klant" bepaalt zelf wel hoe z'n uitvaart moet zijn

Op zaterdag 8 maart 2014 plaatste Het Brabants Dagblad een artikel in haar krant waar in wordt gegaan op de veranderingen in de uitvaartwereld. Gijs van Tilburg van Uitvaartzorg Van Tilburg is hiervoor geïnterviewd en komt ruimschoots aan het woord.

Lees meer...

Uitvaartzorg Van Tilburg start webwinkel

Sinds januari 2014 is de webshop, Asherinnering.nl, geopend. Bij deze webwinkel kunt u terecht voor urnen, assieraden, asbeelden en mini-urnen. 

Lees meer...

Informatieavond uitvaartzorg in Nistelrode

Op 29 januari wordt er een informatieavond Uitvaartzorg in Café-Zaal 't Tramstation in Nistelrode gehouden. Deze zal om 19.30 uur beginnen.

Lees meer...