Alles over verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin, nadat alle gegevens zijn gecontroleerd, wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

 

 Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze, in veel gevallen, een verklaring van erfrecht nodig.

Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overhandigd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht. Zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig een verklaring van erfrecht te laten opmaken.

 

Wanneer heb je geen verklaring van erfrecht nodig?

In 2012 heeft de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken bepaald dat in bepaalde standaard situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Er is sprake van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventueel kinderen;
  • De overledene heeft geen testament opgesteld;
  • Het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan €100.000,-.


Tekenen verklaring bij de bank
In plaats van het opmaken van een verklaring van erfrecht moet de langstlevende een verklaring tekenen. Deze verklaring moet worden getekend zodat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (juridische en fiscale) gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen.

LET OP: Door het tekenen van deze verklaring ligt de verantwoordelijkheid van het vrijgeven van de bankrekeningen niet bij de bank, maar bij de langstlevende. Als de erfenis negatief is (omdat er veel schulden zijn) biedt de getekende verklaring bij de bank geen bescherming. De verklaring van erfrecht biedt deze bescherming wel omdat u beneficiair kunt aanvaarden.


Mogen banken een en/of rekening blokkeren?

Nee, dat mag niet. De banken mogen een zogenaamde en/of rekening niet blokkeren. Voor een en/of rekening is alleen een verklaring van erfrecht nodig als u de tenaamstelling van de rekening wil wijzigen.

 

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Dat hangt van de notaris af. De tarieven van notarissen zijn vrij. Elke notaris mag dus zelf weten welk prijskaartje aan het opmaken van een verklaring van erfrecht hangt. Reken op een bedrag tussen €250,- en €450,-.