Uitvaartverzekering op hogere leeftijd: kan dat?

Een veel gestelde vraag is of het op oudere leeftijd nog mogelijk is een uitvaartverzekering af te sluiten. Het korte antwoord daarop is ja. Tot uw 75e levensjaar is het bij vrijwel alle uitvaartverzekeraars nog mogelijk om een polis af te sluiten. Wel wordt afsluiten van de gewenste verzekering steeds lastiger naarmate u ouder bent.

Bij het aanvragen van de verzekering zal de uitvaartverzekeraar namelijk een uitgebreide gezondheidsverklaring van u willen ontvangen waaruit blijkt dat u bijvoorbeeld niet terminaal ziek bent of een chronische ziekte onder de leden heeft. In sommige gevallen zal er zelfs een arts moeten worden bezocht die door de verzekeraar is aangewezen.


Het kan ook voorkomen dat de verzekering wel wordt toegewezen, maar dat er twee of meer carenzjaren in acht worden genomen. Deze carenzjaren zijn feitelijk wachtjaren waarin er nog geen aanspraak kan worden gemaakt op de dekking van de polis, maar er wel premie betaald moet worden. Met andere woorden, in de eerste jaren nadat de verzekering is afgesloten, bestaat er nog geen recht op een uitkering bij overlijden.


Zinvol?
De vraag of een uitvaartverzekering ook zinvol is als u al ouder bent, is vooral een persoonlijke afweging.
Aan de ene kant ligt de premie aanzienlijk hoger dan bij een op jonge leeftijd afgesloten verzekering. De uitvaartverzekeraar moet immers over een relatief korte periode een risico afdekken. Afsluiten van een uitvaartverzekering op jonge leeftijd is ook voordeliger omdat de uitvaartverzekeraar langer de tijd heeft om van de premie te profiteren middels spaarrente en beleggingen. Dit drukt ook de premie die de verzekerde moet betalen gedurende de looptijd van de polis.
Aangezien de kosten van een crematie of begrafenis kunnen oplopen tot meer dan 7.000 euro is het in elk geval raadzaam om na te gaan in hoeverre er een ‘spaarpotje’ of nalatenschap aanwezig is om deze kosten te dekken. Zonder financiële draagkracht kan een uitvaartverzekering de nodige kopzorgen bij u en uw nabestaanden wegnemen. Zij worden immers niet opgezadeld met de financiële afwikkeling van uw uitvaart.


Uitvaart deposito
Als een uitvaartverzekering niet meer is af te sluiten of zinvol voor u is, kunt u een uitvaartdeposito of uitvaartfonds overwegen. Deze kan bij de meeste uitvaartverzekeraars worden gestart. Het idee van zo’n deposito is dat u iedere maand een bepaald bedrag opzij zet wat bij overlijden door uw nabestaanden gebruikt kan worden om de uitvaart te bekostigen.
Het voordeel van een deposito ten opzichte van zelf sparen is dat de rente een stuk hoger ligt.


Uitvaartverzorger kiezen
Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat u of uw nabestaanden altijd vrije keuze hebben om zelf een uitvaartverzorger te kiezen, ongeacht welke uitvaartverzekering door u is afgesloten. Let echter wel even op de voorwaarden die de verzekeraar stelt.

Meer informatie over uitvaartverzekeringen vindt u op Uitvaartnet.nl.