Info Slapende Tegoeden voortaan online op te vragen

Sindskort is de website slapendetegoeden.nl online. Via deze website kunt u als nabestaande of executeur navraag doen over zogenaamde slapende tegoeden.

U heeft in financiële jaaroverzichten, rekeningafschriften of aanslag Inkomsten Belasting geen sporen teruggevonden van het bestaan van girale tegoeden op naam van een overledene, maar u heeft het sterke vermoeden dat er bij één of meerdere banken tegoeden zouden moeten zijn waarop u als erfgenaam - of degene(n) waarvoor u de erfenis afhandelt - mogelijk recht heeft. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om tegoeden op rekeningen die meerdere jaren niet gebruikt zijn (zogenaamde 'slapende tegoeden').

Op deze website kunt u in één keer bij alle aangesloten banken een verzoek indienen om het bestaan van zulke rekeningen voor u te laten uitzoeken.
Zorg er voor dat u alle vereiste documenten in uw bezit heeft. Welke dat zijn, leest u in de voorwaarden op de volgende pagina. Lees deze daarom eerst goed door zodat u zeker weet dat u over alle documenten beschikt en start dan pas met het indienen van uw navraag.

Wilt u navraag doen bij één specifieke bank omdat u meent dat bij die bank slapende tegoeden aanwezig zouden moeten zijn waarop u als nabestaande recht zou kunnen hebben, dien dan géén navraagverzoek in bij dit loket, maar neem rechtstreeks contact op met de bank in kwestie. Gebruik daarvoor de contactgegevens op de website van de betreffende bank.

Dit jaar wordt voor het eerst de Week van de Begraafplaats georganiseerd in Nederland. Dit initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe, stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Tevens levert het een mooie bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling het publiek vertrouwder te maken met alle aspecten die begraafplaatsen in Nederland bieden.