Corona Update: aantal aanwezigen op uitvaart per 1 juli

Vanaf 1 juli zijn er versoepelingen voor wat betreft uitvaarten. Hierdoor mogen er weer meer mensen op een uitvaart aanwezig zijn.
 
Hoeveel mensen mogen er op een uitvaart aanwezig zijn?
Vanaf 1 juli hangt dat af van de plek waar de uitvaart gehouden wordt. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.
 
Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 
Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel). In de praktijk zullen er helaas weinig ruimten zijn waar grote groepen op 1,5 meter afstand van elkaar samen kunnen komen voor een uitvaart.
download 1