Kort na de uitvaart nemen we contact met u op om, als u daar behoefte aan heeft, na te praten. We evalueren het hele proces en als er nog vragen zijn beantwoorden we deze natuurlijk graag. In enkele gevallen is er behoefte naar meer specifieke nazorg. In dat geval kunnen we u in contact brengen met een nazorgconsulent.

U krijgt van ons het boek "Zorgen erna". Deze uitgave helpt u bij het afhandelen van de zaken na een overlijden. Het boek geeft u een overzicht van de taken die op de schouders rusten van de nabestaanden. Met deze uitgave als handleiding kunt u stap voor stap alle zaken zo snel en prettig mogelijk afhandelen. Uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij te helpen.

Ook kunt u bij ons het boek "Verlies" verkrijgen. Wat het verlies precies met u doet is niet zomaar te beschrijven. Dat is voor ieder mens verschillend. Hoe was uw band met de overledene? Wat betekent het verlies voor uw dagelijks leven? Het antwoord op deze en nog duizend andere vragen kleurt uw beleving van uw verlies. Emoties kunnen sterk uiteenlopen. Elk gevoel kan er zijn. En elk gevoel mag er zijn. Want elk verlies is anders en elke nabestaande is anders. Hoewel uw gevoelens uniek zijn, bestaan er wel overeenkomsten in de manier waarop mensen een ingrijpend verlies ervaren. Die overeenkomsten worden in dit boek omschreven, omdat ze herkenning en steun kunnen bieden.

Voor kinderen die nauw betrokken zijn bij het overlijden, hebben wij het boek: "Dag Lieve...". Dit is een prachtig herinneringsboek voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met dit boek kunnen zij een tastbare herinnering creëren aan hun overleden opa, oma, papa, mama, broertje, zusje, vriendje of andere dierbare.