Uitvaartmuziek

 

Muziek tijdens een crematie of begrafenis is vaak belangrijk en voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het afscheid. Het kan ons aan de overledene verbinden en zorgt voor rustpunten tussen de gesproken woorden en rituelen tijdens een afscheidsdienst. 

Een vraag die we vaak horen is: welke muziek is passend? Het antwoord is eenvoudig: alles is passend als het helpt bij het afscheid en u kunt vertellen waarom u voor die muziek gekozen heeft. Vragen die bijvoorbeeld gesteld kunnen worden: Wat vond de overledene mooi? Of waar luisterde deze recent of juist vroeger veel naar? Wat vindt u als nabestaande zelf mooi en geeft u troost? 

 

Live muziek

Live muziek kan ook een mooie bijdrage leveren aan een waardig afscheid. Dit kan door een instrument te bespelen (op veel locaties is een piano aanwezig), maar een live zanger(es) behoort ook tot de mogelijkheden. Een veelgevraagd zangeres is Simone Slegers. Kijk voor een indruk op haar site.

 
Inspiratie

Soms is het heel makkelijk om muziek te vinden en soms weet u niet waar te beginnen. Daarom hebben we op Spotify meerdere playlists aangemaakt die we regelmatig updaten. Wellicht haalt u uit deze playlists inspiratie. Klik op de links hieronder voor de verschillende afspeellijsten:

Hebt u geen Spotify? Het is heel eenvoudig een gratis account aan te maken via de website van Spotify

Uitvaartzorg Van Tilburg Uitvaartzorg Van Tilburg, gevestigd aan Pastoor Van Winkelstraat 42B 5374 BK Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
Pastoor Van Winkelstraat 42B
5374 BK Schaijk
0486414519

Bart van Tilburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitvaartzorg Van Tilburg Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitvaartzorg Van Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartzorg Van Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitvaartzorg Van Tilburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartzorg Van Tilburg) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartzorg Van Tilburg deelt de persoonsgegevens in beperkte mate met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartzorg Van Tilburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartzorg Van Tilburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartzorg Van Tilburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartzorg Van Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Uitvaartzorg Van Tilburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uitvaartzorg Van Tilburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartzorg Van Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Helaas, er gaat iets mis

Sorry, maar de pagina die u zoekt kunnen we
niet (meer) vinden op onze website...404 hero

 

U kunt nu het volgende doen:

Bent u hier gekomen voor een livestream? Dan kan het zijn dat deze niet meer online staat. Na afloop van de uitvaart worden livestreams offline gehaald. U kunt eventueel contact opnemen met de nabestaanden om de opname terug te kijken.